Feuesteinovo instrumentální obohacování

Kurz rozvoje osobnosti – Program pro rozvoj dovedností mysli


Prvky zprostředkovaného učení rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.

Mezi jednotlivými lekcemi není nutná pravidelná domácí příprava.

Komu je metoda určena?

 • dětem z běžných tříd mateřských a základních škol
 • dětem se specifickými poruchami učení a chování (děti hyperaktivní, hypoaktivní, nesoustředěné, s problémy s učením,…)
 • dětem nadaným
 • dětem s handicapem
 • dospělým osobám i seniorům (mimo jiné i jako prevence mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovy choroby, či jako rehabilitace zaměřená na obnovení ztracených funkcí, např. po mozkových příhodách)
 • lidem, kteří ztratili práci a motivaci

… a všem, kteří mají zájem

Cíl metody

 • rozvinout dítě, připravit dítě na učení ve škole, rozvinout schopnost učit se
 • rozvinout schopnost orientovat se ve vlastním životě i ve světě
 • rozvoj řeči, slovní zásoby, přesného vyjadřování
 • podpora vnitřní motivace a odpovědnosti
 • kontrolování a omezení hyperaktivity
 • schopnost aplikovat naučené poznatky do každodenního života
 • strukturovat, organizovat poznatky
 • učit se plánovat,…